Náš chov anolisů v roce 2022

Anolisové rodu Anolis se nám celkem úspěšně množí, opakovaně se rozmnožily anolisové modří (Anolis allisonii), anolisové skalní (Anolis lucius) a anolisové šedí (Anolis sagrei).

Anolisové karolínští se nám zatím příliš nedaří odchovali jsme pouze dvě mláďata a chovné samičky bohužel uhynuly. V současné době máme skupinu jednoho samce a dvou samic původem z importu z USA. Zvířata se zatím aklimatizují ve svém teráriu.

Anolisové jeskynní (Anolis bartschii) jsou na odchovu ještě mladí, ale hezky prosperují a doufáme, že odchovu od těchto zvířat se dočkáme v následujícím roce. 

O poznání hůře se nám daří chovy anolisů rodu Chameleolis. Chováme dva druhy těchto zajímavých šnekožravých ještěrů. Anolisy vousaté (Chameleolis barbatus) a anolisy Chameleolis sp. nejčastěji uváděné pod názvem Chameleolis sp. Red thoroat. O posledně jsmenovaného druhu jsme sice několik mláďat již odchovali, ale většinu vajec nalezneme v teráriu pozdě a po přendání do líhně se vejce zkazí. Ještě hůře jsme na tom v chovu anolisů vousatých (Chameleolis barbatus) od těch se nám ze stejných důvodů nepodařilo odchovat ani jedno mládě. Ale naši „chameleolisové“ jsou ještě mladí a doufáme, že se nám podaří jejich reprodukci brzy zlepšit.