Chov suchozemských želv rodu Testudo a Agrionemys

Základní informace o chovu suchozemských želv rodu Testudo a Agrionemys

V ČR se nejčastěji chovají suchozemské želvy rodu Testudo ze středomoří.  Nejvíce je zastoupená želva zelenavá (Testudo hermanni) mezi další zástupce patří želva žlutohnědá (Testudo graeca) a želva vroubená (Testudo marginata). Jedná se o želvy dorůstající nejčastěji do velikosti mezi 15 – 30 cm.  Tato velikost je činí vhodnými obyvateli zahradních výběhů, ale i klasických bytových terárií. Tyto želvy patří mezi výhradní vegetariány.

Všechny výše jmenované želvy rodu Testudo, tedy želva zelenavá, žlutohnědá i vroubená, patří do CITES přílohy II a EU A. To znamená, že při koupi této želvy potřebujete mít CITES registraci a výjimku ze zákazu obchodní činnosti. Spolu s příslušnými formuláři musíte zaslat tyto dokumenty na Vám příslušný Odbor životního prostředí.

P1240152

Želvy zelenavé (Testudo hermanni) ve venkovním výběhu

Jako další zástupce suchozemských želv se často chová také želva stepní (Agrionemys hrosfieldi).

P1180792

Želva stepní (Agrionemys horsfieldi)

Charakteristika

Želva stepní bývá někdy řazena také do rodu Testudo, ale od evropských želv tohoto  rodu se poněkud liší jak vzhledem, tak způsobem života. Má plošší krunýř a je celkově světlejší.

Na předních končetinách má 4 silné prsty.  Želva stepní patří do přílohy CITES II Eu B v ČR není nutná registrace, stačí doklad o koupi želvy.

V místech jejího přirozeného výskytu (Írán, Afgánistán,Pákistán až západní Čína) je proti Středomoří, kde se vyskytují želvy zelenavé, vroubené a žlutohnědé, poněkud odlišné klima. Želva stepní obývá suché a polosuché stepi s drsným vnitrozemským klimatem. Želvy stepní nebo také čtyřprsté aktivují nejvíce na jaře a potom na podzim. V létě je v oblasti výskytu příliš horko a sucho a želvy prodělávají tzv. aestivaci. Jedná se vlastně o letní spánek, který umožňuje želvám přečkat horké a suché léto.

Chov těchto želv není příliš náročný při dodržení několika základních podmínek.

Mezi chovateli je několik způsobů chovu suchozemských želv rodu Testudo a Agrionemys.

1)Venkovní chov

Prvním způsobem je chov ve venkovním výběhu po celou dobu aktivního období, kdy jsou želvy chovány od jara do podzimu ve venkovním výběhu a po poklesu teplot jsou uklízeny do zimoviště. Výhodou takového chovu je zároveň zajištění kvalitní výživy. Želvy se prostě pasou ve výběhu a vybírají si z velkého druhového spektra rostlin. Výběh musí být dostatečně zajištěn proti podhrabání želv. Želvy stepní si v přírodě vyhrabávají několikametrové nory. S tím musí počítat i chovatel při budování oplocení výběhu. Želvy stepní poněkud hůře snášejí chladné vlhké počasí, které se u nás vyskytuje na jaře a na podzim, proto je vhodné jim část výběhu zastřešit.

P1050433

2)Chov ve vnitřním teráriu

Druhý způsob je celoroční chov želv ve vnitřní ubikaci, nejčastěji skleněném teráriu. Někteří chovatelé tvrdí, že je tato varianta pro dlouhodobý chov želv nevhodná. Podle našeho názoru je ale při dodržení základních podmínek možné i v bytovém teráriu zajistit želvám dlouhý a spokojený život.

Nejdůležitější je vybrat vhodné terárium. Pro chov jedné suchozemské želvy můžeme vycházet ze vzorečku, kdy délka terária odpovídá 5 násobku délky krunýře želvy a šířka by měla být přibližně 80% délky. Výška terária není rozhodující. Tolik doporučení  Ústřední komise pro ochranu zvířat. V praxi bych doporučil pro menší zvířata spíše relativně větší nádrže. Kde se daleko lépe vytvoří potřebný teplotní gradient. Pro jednu dospělou želvu stepní stačí terárium přibližně 120 – 150  x 50 x 40 cm.  Nejlépe se osvědčily otevřené nádrže tzv. želví stoly.

Kopie - P1130046

Důležité je zajištění vhodného místa pro vyhřátí na provozní teplotu, tedy něco kolem 35 – 40°C, u menších mláďat spíše kolem 30°C. Velice důležité je při chovu suchozemských želv zajištění kvalitního zdroje UV-B záření.  V teráriu by měla být vždy jedna topná žárovka a jeden zdroj UV-B záření v menších teráriích se osvědčily kompaktní zářivky s podílem UV záření. Ve větších teráriích a výbězích je vhodnější použití speciálních výbojek s podílem UV-B záření, které jsou daleko účinnější. Nesmíme zapomenout na pravidelnou obměnu všech UV-B zdrojů. Že žárovka svítí, neznamená, že ještě vyzařuje dostatek UV záření. Žárovky by se měly obměňovat přibližně po půl roce.

P1380015Kompaktní zářivky s podílem UV-B záření

Nezbytný je také tmavší chladnější a vlhčí kout sloužící želvám k odpočinku. Zdroj světla a tepla nikdy neumisťujeme do středu nádrže, ale k jedné straně, umožníme tak želvě vybrat si teplotu, která jí zrovna vyhovuje.

Jako substrát používáme směs rašeliny, písku a lignocelu. Výška substrátu alespoň v jednom rohu musí být natolik velká, aby umožnila zahrabání celé želvy.  Želvy obecně rády překonávají překážky proto je dobré terárium vybavit různými kořeny a kameny, které rozčleňují prostor.

P1380016Terarijní substrát můžeme sami namíchatnebo koupit již hotový.

Naprosto nevhodný je chov želv volně po bytě. V bytě nikdy nevytvoříte želvě vhodné místo k vyhřátí, dochází zde k průvanu a dříve nebo později se Vaší želvě něco přihodí. 

Krmení

Želva stepní v teráriu požírá trhané krmení

Pokud se želvy pasou ve venkovním výběhu, je výživa vyřešena. V teráriu by přes léto měla základ krmné dávky tvořit pampeliška, jetel a jitrocel. V zimním období, pokud želvy nezimují, podáváme směs tvořenou zeleným čínským zelím a strouhanou mrkví. Velice vhodné je také podávat želvám najemno nasekané seno z pampelišky a jetele.

P1130118Želvy zelenavé s chutí konzumují jemné seno.

P1380008

Každé krmení obohacujeme vitaminominerálními doplňky.

Salát a citrusové plody želvám nepodáváme vůbec, tyto rostliny mají špatný poměr vápníku a fosforu a může dojít k odvápnění želv.

Zimování

Zimování suchozemských želv je spíše na samostatný článek nebo odbornou literaturu. Doporučuji si ho před prvním zazimováním Vaší želvy důkladně nastudovat. Uvedu jenom několik základních informací. Jako prostor pro zimování se osvědčil sklep rodinného domu, kde se teplota pohybuje od 4 do 8°C a je zde přiměřená vlhkost. Druhým způsobem je přezimování želv v chladničce. Není dobré zimovat v běžně používané lednici, kam chodíme několikrát denně a docházelo by tak k přílišnému rušení želv. Vhodnější je použít speciálně vyčleněnou chladničku pouze pro želvy. Důležité je hlídat vlhkost substrátu, aby nedošlo k dehydrataci zimovaných želv.

Chov zvířat