Náš chov

Druhová skladba námi chovaných zvířat prošla za dobu, po kterou se věnujeme jejich chovu, několika změnami z různých důvodů.

Nejaktuálnější informace ohledně našich chovů můžete najít na odkaze Novinky z našeho chovu

Trocha statistiky

Chovu zvířat se věnujeme více než 15 let. První odchovaná želva se vylíhla v našem chovu před deseti lety (Tedy v roce 2007) a jednalo se o klapavku štírovitou (Kinosternon scorpioides). Tyto klapavky už jsme odchovali i ve druhé generaci.

Umělé líhnutí

Za celou dobu našeho působení prošlo naším chovem více než 90 druhů zvířat, z toho se nám více než 40 druhů povedlo rozmnožit. Z toho více než 20 druhů odchováváme opakovaně. Za nejobtížnější považujeme rozmnožování plazů a obojživelníků, těch se nám zatím povedlo rozmnožit celkem druhů, z toho opakovaně.

V současné době naleznete v  našem chovu různé druhy.

Jejich aktuální seznam naleznete na následujících odkazech:

Náš chov strašilek

Anolisové v našem chovu

Seznam chovaných druhů

Chov zvířat