Novinky z líhně 2018

S pokračující obnovou chovu jsme opět založily rubriku novinky z líhně. Zde Vás budeme iformovat o novinkách z odchovu našich plazů.

Pár novinek týkajících se odchovu našich plazů naleznete také na těchto odkazech:

Líhnutí malých želviček je v plném proudu

Líhně se opět plní plazími vejci

Líhnou se želvy uhlířské

Gekoni páskovaní nakladly další vejce

Samice kajmanky dravé nakladla vejce

 

 

P1300315 – kopie

V současné době máme v líhni vajíčka želv uhlířských (Chelonoidis carbonaria), vajíčka klapavek běloústých (Kinosternon leucostomum) a klapavek štírovitých (Kinoaternon scorpioides).

P1310929

Slibně se začíná rozbíhat také obnova chovu gekoů. Prvních snůšek jsme se dočkali od gekončíků nočních (Eublepharis macularius). Vajíčka gekonů Gekko gekko a gekonů páskovaných (Gekko vittatus) se inkubují nalepená na stěnách terária kde se o ně vzorně starají rodiče.Od gekonů páskovaných jsme se dočkali již i několika mláďat.

P1380383P1390424

P1390429

Po dlouhe době jsme se také dočkali snůšky od chameleonů jemenských a doufáme, že se nám podaří navázat na jejich úspěšný chov z předešlých let.

P1390428

Chov zvířat