Dnešní nadílka želvích vajec

Dnešní den byl ve znamení želvých vajec. Našli jsme vejce od dlouhokrčky drsné (Chelodina oblonga), želvy čínské (Mauremys sinensis), klapavky štírovité (Kinosternon scorpioides) a želvy uhlířské (Chelonoidis carbonaria)

P1090940

Vejce želvy čínské (Mauremys sinensis)

P1090941

Dlouhokrčka drsná (Chelodina oblonga)

P1090942

Klapavka štírovitá (Kinosternon scorpioides)

P1090955

Želva uhlířská (Chelonoidis carbonaria)