Želvy zelenavé z našeho odchovu jsou již k odběru

V naší nabídce nalezneté krásná mláďata želv zelenavý (Testudo hermanni) z našeho odchovu. Želva zelenavá je v současné době pravděpodobně nejčastěji chovanou suchozemskou želvou v ČR. Celá řada chovatelů včetně nás ji považuje za jeden z nejvhodnějších druhů pro začínají chovatele.

Želva zelenavá patří do skupiny zvířat s povinou registrací CITES. Konkrétně tyto želvy spadají do kategorie CITES II, EU A. U těchto druhů je nutná registrace zvířat na příslušném krajském úřadě. Při nákupu želvičky Vám samozřejmě dodáme všechny potřebné doklady. Se želvičkou obdržíte registrační list CITES, potvrzení o výjimce ze zákazu obchodní činnosti, doklad o původu zvířete a předvyplněný formulář nutný pro další registraci. Tímto se snažíme novému majiteli suchozemské želvičky co nejvíce usnadnit papírování spojené s jejím získaním. 23_3_010