Trocha statistiky z našeho chovu

V roce 2018 jsme pokračovali v obnově našeho chovu a v následujících tabulkách je stručně schrnut počet druhů které se momentálně vyskytují v našem chovu. V tabulce naleznete i počet druhů které se nám opět daří odchovávat.

Počet druhů jednotlivých skupin chovaných v roce 2018
Bezobratlých 20
Obojživelníků 4
Plazů 36
Ptáků 3
Savců 11
Celkem 74
Počet odchovů v roce 20018
Bezobratlých 9
Plazů 9
Savců 8
Celkem 26