Aktualizace seznamu chovaných želv

Dnes jsme aktualizoval seznam druhů želvy které prošly naším chovem. Čaástečně jsme také doplnily stručný popis těchto druhů. Doufáme, že brzy se nám podaří takto aktualizovat a doplnit další informace o námi chovaných druzích. K dnešnímu dni, tedy přibližně po více než 15 letech chovu terarijních zvířat naším chovem prošlo téměř 100 druhů. Proto se snažíme uveřejnit zde naše chovatelské skušenosti. Snad někomu napomohou se získáním základníc informací k danému druhu. Rozhodně nechceme suplovat chovatelskou literaturu a doporučujeme všem začínajícím chovatelům zjistit si o daném druhu co nejvíce údajů týkajích se daného druhu. Seznam naší použité a doporučené literatury tomu snad napomůže.