Naši zlatohlávci rodu Pachnoda

Obnovyli jsme chov zlátohlávků, jedná se o dva nejběžnější druhy z rodu Pachnoda

P1230563

Pachnoda marginata peregrina

P1340594

a Pachnoda flaviventris