Druhy které již nechováme

Druhy které již nechováme

V minulosti jsme chovaly celou řadu dalších druhů . Několik let jsme se například zabývali chovem obojživelníků. Který jsme museli ukončit z důvodu alergie na kožní sekrety těchto zvířat.

Seznam druhů chovaných v minulosti:

Bezobratlí

Krabi (Cardisoma armatum)

Sklípkan (Brachypelma boemhei)

Lupenitka obrovská (Phyllium giganteum)

Kudlanky (Sphodromantys sp.)

Pakobylka indická (Carausius morosus)

Strašilky australská (Extatosoma tiaratum)

Strašilka australská je asi nejznámější a nejčastěji chovanou strašilkou vůbec. Přesto, nebo právě proto, se jedná o velice zajímavého a nenáročného obyvatele sušších insektárií. V chovu máme několik dospělých samic které již snáší vejce.

Strašilky Sungaya inexpectata

Pakobylky rohaté Medauroidea extradentata

Jedná se o jeden z nejméně náročných a nejčastěji chovaných druhů pakobylek, do našeho chovu jsme dostaly několik mladých nymf od kamaráda.

Lupenitky Phyllium sp. (philipinicum)

V chovu máme zatím 10 malých nymf ve stádiu L1 a L2.

Strašilka ďábelská (Peruphasma schultei)

Obratlovci

Obojživelníci

Žáby

Drápatka vodní (Xenopus laewis)

Drápatečka malá (Hymenochirus sp.)

Kuňka východní (Bombina orientalis)

Ropucha obrovská (Bufo marinus)

Rohatka Cramwelova (Ceratophris cramwelli)

Rosnička karolínská (Hylla cinerea)

Rosnička (Hylla versicolor)

Rosnice sinná (Litoria caerulea)

Hrabatka drsná (Pyxicephalus edulis)

Ocasatí obojživelníci

Axolotl mexický (Ambystoma mexicanum)

Žebrovník Waltlův (Pleurodeles waltl)

Plazi

Ještěři

Holaspis létavý (Holaspis sp.)

Leguán zelený (Iguana iguana rhinolopha)

Gekon domácí (Cosymbotus platyurus)

Chameleon Jacksonův (Chameleo, Trioceros jacksonii)

Želvy

Kožnatka čínská (Pelodiscus sinensis)

Dlouhokrčka Siebenrockova (Macrochelodina rugosa)

Krátkokrčka červenobřichá (Emydura subglosa)

Želva čínská (Mauremys sinensis)

Želva ouachytská (Graptemys ouachytensis)

Želva missisipská (Graptemys pseudogeographica)

Krajta královská (Python regius)

Krajta královská patří k nejčastěji chovaným druhům hadů. Všechny naše krajty zahynuly při požáru v únoru 2017. Jejich chov zatím nemáme v plánu obnovovat.

Portrét mladého samce Krajty královské (Python regius)

 

 

Savci

Křečík Roborovského

Bodlinatka sinajská

 

Chov zvířat