Chov gekončíka nočního (Eublepharis macularius)

Gekončík noční (Eublepharis macularius)

Gekončík noční je podle našeho názoru jedním z nejsnáze chovatelných druhů ještěrů. V chovech je rozšířena celá řada barevných mutací a každý si tak může vybrat, jaká konkrétní zvířata se mu líbí. Tito gekoni jsou také až na některé šlechtitelské novinky cenově dostupní i pro začínajícího chovatele.

Chov

Gekončíky noční chováme zpravidla ve skupině s jedním samcem a několika samicemi. Chov pouze v páru není vzhledem k silné pohlavní aktivitě samce příliš vhodný. Pro dobré prospívání samic je daleko příznivější, kdyže se samcova pozornost rozloží mezi více samiček. Podle některých autorů není vhodný ani chov pouze dvou samic bez samce, kdy může docházet k vzájemné agresivitě u samic. Toto chování jsme u svých samic nikdy nepozorovali. Chov několika pohlavně dospělých samců není v jedné nádrži možný, jelikož samci jsou vzájemně velice teritoriální.

Terárium

terárium1

Pro chov gekončíků nočních jsou vhodná jak klasická skleněná terária, tak i různé plastové dózy z čirého plastu. Tito gekoni neumějí šplhat po skle ani po plastových stěnách. Proto z dostatečně vysokého boxu nehrozí únik. Rozměry chovné nádrže by měly být přibližně 60 x 30 x 30 cm pro skupinu jednoho samce a 2 – 3 samiček. Vhodné je terárium horizontálně rozčlenit pomocí umělých skalních teras, po kterých gekončíci s oblibou šplhají. V teráriu také nesmí chybět vhodný úkryt vyrobený například z rozpůlené skořápky od kokosového ořechu, vhodně poskládaný z kamenů a nebo při hygienickém způsobu chovu rozpůlený květináč. Důležitá je také mělká miska na vodu. Jako substrát se nám osvědčil písek prodaváný do pískových filtrací zahradních bazénů.

Technické vybavení

Velkou výhodou jsou také menší nároky na prostor a technické vybavení ve srovnání například s agamou vousatou nebo chameleonem jemenským, kde se neobejdeme bez kvalitních UV zdrojů. Gekončík noční vzhledem ke své soumračné až noční aktivitě je méně náročný na kvalitu a intenzitu světla a chovatel si vystačí s obyčejnou žárovkou zavěšenou nad vhodným vyhřívacím místem. Ta zajišťuje jak dostatek tepla, tak i osvětlení terária. Další variantou je vyhřívání pomocí různých topných kamenů nebo kabelů umístěných pode dnem nádrže. Gekončíci se rádi vyhřívají na rozehřátých kamenech na dně terária. Teplota na vyhřívacím místě by měla být přibližně 35°C. Teplota vzduchu v teráriu by měla být v rozmezí 25 – 28 °C s nočním poklesem na pokojovou teplotu 20 – 24 °C.

Potrava

Základem krmné dávky by měl být hmyz a jeho larvy. Našim gekončíkům předkládáme hlavně cvrčky domácí (Acheta domestic) a banánové(Grillus asimilis). Z dalších druhů hmyzu zkrmujeme spíše pro zpestření šváby argentinské (Blaptica dubia), šváby Scherfordela tartara, larvy potemníka brazilského a larvy zavíječe voskového. Občas také předkládáme zejména samicím v době reprodukce holátka myší.

Chov zvířat