Články

V této rubrice s budeme snažit postupně uveřejnit naše zkušenosti z jednotlivými druhy zvířat. věnujeme se hlavně chovu a odchovu vodních želv. První vodní želva se v našem chovu vylíhla téměř před deseti lety a jednalo se o klapavku štírovitou (Kinosternon scorpioides.) Na níže uvedených odkazech naleznete články o různých druzích námi chovaných zvířat.

Ještěři

Chov agamy vousaté

Chov chameleona jemenského (Chamaeleo calyptratus)

Chov gekončíka nočního (Eublepharis macularius)

Želvy

Chov a odchov želvy kouzelné (Rhinoclemys pulcherima manni)

Chov a odchov želvy kouzelné Rhinoclemys pulcherima manni) v našem chovu

Chov želvy trojkýlné (Mauremys reevesii)

Želva trojkýlná (Mauremys reevesii) v našem chovu

Chov klapavky obecné (Sternotherus odoratus)

Chov a odchov kajmanky dravé (Chelydra serpentina)

Chov a odchov klapavky štírovité (Kinosternon scorpioides)

Chov a odchov želvy čínské (Mauremys sinensis)

Chov vodních želv rodu Graptemys

Chov suchozemských želv (Testudo, Agrionemys)

Obojživelníci

Chov a odchov drápatky vodní (Xenopus laevis)

Bezobratlí

Přechovávání krmného hmyzu

Použitá literatura

Chov zvířat